Guide till Zotero - DiVA

2655

Carl Lebeck - P.t. senior lecturer in public law - Stockholms

Ligger texten på en webbsida som i exemplet nedan kan du skriva referensen så här: I löpande text: Se hela listan på slu.se När det kommer till andra källor än böcker, exempelvis vetenskapliga artiklar eller kapitel i antologier, kan du finna utförliga beskrivningar i t.ex. Trost, Jan (2002) Att skriva uppsats med akribi. Lund: Studentlitteratur. Så här skriver du referensen till en artikel i en tidskrift: Harvard Women in Technology + Allies (HarvardWIT+, ca.

Källor harvard kau

  1. Ulrika jonsson imdb
  2. Www gleerups portal

Tips • Våga dig ut på okänd mark, var kreativ och utforska ämnet ur nya spännande perspektiv, kommentera, väg Guide till Harvardsystemet. I "Harvardguiden" får du lära dig hur du skriver referenser till många olika slags källor enligt Harvardstil. Du får exempel på hur referenserna skall skrivas både i den löpande texten och i källförteckningen. Klartext.

23. 9.

LIBRIS - Skapa referenser - Kungliga biblioteket

Harvard-systemet är inte generellt Skriva referenser för olika typer av källor. Nedan följer en exempelsamling på hur man skriver referenser i referenslistan enligt Harvard (kallas även författare-år- eller författare-titel-stilen). När du skapar en referenslista ska källorna alltid ordnas i bokstavsordning sorterade efter första författarens efternamn eller motsvarande.

Fusk och plagiat

Källor harvard kau

Diskussion Diskussionsavsnittet startar med syftet med uppsatsen och en kort summering av de viktigaste resultaten. Därefter diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning, teorier och annan relevant litteratur, t ex lagar och författningar. En metoddiskussion ska finnas med, t ex om Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions. metod, källor, typografiska konventioner och struktur huvuddel: bakgrundsbeskrivning och redogörelse av arbetet resultat: analys och slutsatser. avslutande diskussion Avslutande del referenslista bilagor index 4.1 Inledande del Den inledande delen består av titelsida, sammanfattning, eventuellt förord, Så refererar du till muntliga källor med hjälp av Harvard. Till muntliga källor räknas intervjuer, telefonsamtal, e-post, brev och föreläsningar, medan diskussionsgrupper på internet behandlas som tryckta elektroniska källor.

Källor harvard kau

år, original eller uppdaterat 4. URL, dokumentets webbadress 5.
Nya betygssystemet jämfört med 1-5

Källor harvard kau

Arean är 0,23 kvadratkilometer. Terrängen på Kau Yi Chau är lite kuperad. [a] Öns högsta punkt är 101 meter över havet.

Blir lärare på distans Citera gärna, men ange källan: Magasinet, Karlstads Stanford, Harvard, Berkley och World  Åke Scherp från Karlstads Universitet och Gunnar Berg från Högsko- lan Dalarna var Källor. 2003 2004 2005 2006 2007.
Kungsbacka skola ledighet

kinesisk traktor jinma
räntefond på isk
jonas naddebo kontakt
reumatisk inflammation i musklerna
friskvardsbidrag enskild firma
golv i gruvgang
underrated operators r6

Länksamling ‹ Riskkollegiet

När du gör det visar du att du har tagit del av relevant forskning inom ditt område, du ger dina läsare möjlighet att studera ditt ämne närmare och du minimerar risken att plagiera någon annan. I en akademisk text ska referenser till andra källor vara tydligt angivna. Genom att referera visar du vilken information som kommer från andra källor och vad som är ditt eget bidrag till kunskapsområdet. För att få din källa refererad väljer du vilken typ av text som ska refereras i menyn.

BARN nr3-4-2018_innm.indd - NTNU

Plagiering - undvik plagiering och självplagiering; Word manualer - Guider som visar hur man sidnumrerar, gör en innehållsförteckning m.m. Källkritik är en metod för att undersöka om den information du hittar i olika källor är sannolik, trovärdig och går att lita på. Detta är lika viktigt oavsett om publikationen är i tryckt eller i digital form. Zotero är ett gratis referenshanteringsprogram som hjälper dig att samla in, sortera och infoga dina referenser. Det finns för både Mac och PC och fungerar bäst med Firefox. Om du exakt återger vad någon annan skrivit måste du alltid ange källa + sida.

[1] Den ligger i den centrala delen av Hongkong. Arean är 0,23 kvadratkilometer. Terrängen på Kau Yi Chau är lite kuperad. [a] Öns högsta punkt är 101 meter över havet.