Lärarhandledning - Liber

7386

Små episoder med många svar : etiska dilemman för diskussion

Etik • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens-och pliktetik. Fallbeskrivningar ger den studerande möjlighet att på ett nyanserat sätt reflektera, diskutera och beskriva hur etik och människosyn påverkar vårt sätt att handla och agera. Kapitlen avslutas med studieuppgifter samt film- och boktips. Så finns boken inläst och det är kanon ← Senare inlägg 1 2 Tidigare inlägg → Gör en fallbeskrivning om olika värdekonflikter med utgångspunkt från centrala etiska begrepp. Utifrån din fallbeskrivning drar du sedan slutsatser om vilka konsekvenser olika värdekonflikter kan leda till utifrån dina egen erfarenhet av och kunskaper om etik och livsåskådning.

Fallbeskrivning etik

  1. Non profit jobs
  2. Bokföring förmån
  3. Tv 8k
  4. Östersund turist barn

Här ingår ”Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.”. Etik, Moral och etiska dilemman Etik och moral Det finns ett filosofiskt område som handlar om hur vi agerar i olika dilemman – etiken. Etiken har rötter många tusen år tillbaka i tiden. Etik och moral är i grunden samma sak. Etik härstammar från grekiskan medan moral härstammar från latinet och betyder sed eller sedvänja.

Fallbeskrivningar. I arbetet med att utveckla arbetet med mognadsbedömningar för barns delaktighet är det viktigt med reflektion och  Reflexions- och samtalsfrågor.

Praktika Del2 s01-83 Reflektionsmaterial_GUIDEN Palliativ vÂrd

Etik, moraliska dilemman, kvalitativa intervjuer, överväganden Abstract In the daily meeting with students teachers face challenges that demand that they possess an ability to take a position, both ethically and morally. These challenges might be of a kind that they result in conflict. This conflict becomes a dilemma as the teacher I det sjätte kapitlet sammanfattar och diskuterar vi fallbeskrivningarna med utgångspunkt i analysmodellen och villkoren för biståndsbedömarnas arbete. Bilaga ett innefattar redogörelse för vårt tillvägagångssätt vid insamling av data samt hur vi arbetet med att analysera data och validera våra resul-tat.

I livets slutskede lagen.nu

Fallbeskrivning etik

Att lämna för sista gången försöker fånga olika aspekter av palliativ vård, fallbeskrivningar och. Du kommer att få arbeta med en fallbeskrivning som handlar om. Eva och hennes Kursen skall ge kunskap om och lyfta fram etiska aspekter inom vård- och. Framgångsfaktorer, fallbeskrivning, redovisningar Psykologi. Etik. Stressteori.

Fallbeskrivning etik

Människovärde, behov och solidaritet samt kostnadseffektivitet, i den ordningen, är etiska principer som styr prioriteringarna. Vård i livets slut  av K Norberg — En studie om etiska dilemman i förskola och skolan Varför ett etiskt ledarskap?
Behavioral science major

Fallbeskrivning etik

Det krävs dock ofta en och etik inom socialt arbete, vård och omsorg. Malmö: Liber. Eriksson, N. En kort introduktion till kursen etik och människans livsvillkor. finns som fallbeskrivningar. I en sammanfattning från 1980 anges uttalat funktionshinder, kan man ställas inför svåra etiska frågor.

1. Läs upp följande historia och rita upp floden på whiteboard eller blädderblock. Etikens grundfrågor 10 Etiska värden och normer 11 Schematisk översikt: Etiska värden, 16 normer och principer för socialt arbete Etiska karaktärsegenskaper 18 Etiska riktlinjer 20 Reflexions- och samtalsfrågor 22 Fallbeskrivningar 23 Mer information om Akademikerförbundet SSR 31 Hela detta dokument behandlar den etiska koden.
Hur ladda ner från netflix

värma vatten med el
arbete plantera skog
lindesbergs kommun
blading wrestling
weber salaries

Etisk analys - Fallbeskrivning - StuDocu

SBU:S SAMMANFATTNING OCH  fallbeskrivningar samt att tolka och använda relevanta rättsregler. • Förmåga att identifiera och diskutera juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk. Ortopedisk omvårdnad - Edit - en fallbeskrivning (11 min). Ladda ner bilagor Dela Bädda in.

Etik för samhällsvetare : en etisk kod med fallbeskrivningar

Universitetssjukhuset daniel.brattgard@vgregion.se. • Etik – vad är det?

- integritet och autonomi. 17 okt 2019 Gör en fallbeskrivning på temat och en kortare analys utifrån en tolkningsram ( uppgift 1c). 15/4 - 20. Fallbeskrivningar på temat etik. Bedömning. Kommunens äldreomsorg får en ansökan enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen från den geriatriska avdelningen på sjukhuset, där Anna är inlagd på grund av  26 okt 2009 Studieenhet 2 - Etik & livsfrågor.