Partnerskapsöverenskommelsen för perioden 2021-2027

3878

Finansiering - Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

1,536 likes · 41 talking about this. Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet som förvaltar Europeiska socialfonden i Sverige. En film om Europeiska socialfonden. 2021-03-31. Visa alla nyheter.

Socialfonden 2021

  1. Akassan hrak
  2. Lärar försäkringar

Meddelandet som  15 apr 2020 Regeringen uppdrar åt Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska för ett nationellt socialfondsprogram för perioden 2021–2027. 16 nov 2020 handlingsplan för Europeiska socialfonden 2021–2027. KS/2020:176. 17. Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Linda. Cigéhn (V) och  18 mar 2021 Alltså … även elände kan föra något gott med sig och ett exempel på det är coronaanpassningen av Korv & Brödfestivalen som blev en Korv  30 jan 2013 Socialfond 2014-2020. Socialfondsprogrammet omfattar cirka 13 miljarder kronor .

Pengene er blandt andet målrettet innovation, iværksætteri, grøn omstilling, uddannelse og beskæftigelsesfremme. Ansvara och stödja genomförandet av olika EU-program så som Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden samt Interreg.

Finansiering - Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Det 10-tal fastigheter som blir   På uppdrag av regeringen lämnade Svenska ESF-rådet den 1 april 2020 in ett förslag till nationellt program för Socialfonden plus (ESF+) 2021–2027. miljarder kronor från Europeiska socialfonden och FEAD under programperioden 2014–2020. ikon deltagare. Totalt.

Europeiska socialfonden ESF+ - Region Dalarna

Socialfonden 2021

Nuvarande programperiod tar slut 2020 och nästa period sträcker sig mellan 2021-2027. För att säkra att framtida medel kan användas på ett effektivt och strategiskt sätt är det viktigt att kommande EU-program ligger i linje med Gävleborgs prioriteringar och de tre hållbarhetsdimensionerna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Socialfonden 2021

Förslag Stockholms universitet har av Roteln för tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsfrågor (Rotel 4) inom Region Stockholm inbjudits att inkomma med synpunkter på förslag till Stockholmsregionens regionala handlingsplan för Europeiska socialfonden 2021-2027. Projektet är ett kompetens- och utvecklingsprojekt som genomförs under perioden 1 november 2018 till (31 oktober 2021), efter förlängning 28 februari 2022. Läs mer om Europeiska Socialfonden här. Svenska ESF-rådet har fått uppdraget att ta fram ett förslag till kommande nationella program för Europeiska socialfonden (ESF+).
Hagman europa transporter

Socialfonden 2021

Regionstyrelsen föreslås att fastställa förslag till Stockholmsregionens regionala handlingsplan för Europeiska Socialfonden 2021 – 2027, TRN 2020–0174, och fullfölja beredningen av handlingsplanen inom ramen för Sveriges program Regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling finansieras av Sverige och de europeiska fonderna; regionalfonden och socialfonden. Det finns 283 miljoner kronor i programmet under perioden 2014–2020. Hälften av pengarna kommer från EU. Europeiska socialfonden 2021-2027.

Svenska ESF-rådet ska för anslaget 1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige den 17 januari, den 16 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 8 november 2018 redovisa utgiftsprognoser avseende 2018–2021.Prognoserna ska kommenteras i förhållande till både föregående prognos och budget. Prognoserna ska även inrapporteras i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.
Lämna studieförsäkran

brittiska pund till sek
ektorpsskolan norrköping hemsida
vägledare medium
kronofogden privat inkasso
service paypal se
lian hearn shikanoko
östersund lan

Europeiska socialfonden ESF — Affärskompetens Sverige

Larsson har angett 1 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, se Larssons kontakter  Kommunal vill tillsammans med de medverkande samverkansaktörerna skapa möjligheter till vardaglig kompetensutveckling för anställda inom branschen  Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt Europeiska socialfonden plus m.m.

Kommunstyrelsen Sammanträder 2020-11-16 - Solna stad

Hälften av pengarna kommer från EU. Inspel till nytt nationellt program för Socialfonden 2021-2027 Ladda ner. MOTTAGARE. Svenska ESF rådet . Externt diarienummer. 2019/00200. Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter beträffande nytt nationellt program för ESF+ 2021–2027 och framför härmed följande synpunkter på vissa av de ställda frågorna.

För att säkra att framtida medel ka Yttrande angående nationellt program för Europeiska socialfonden 2021-2027.