LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN - Forskarskolan för

6281

UTBILDNINGEN I SOCIALT ARBETE I FINLAND 2005-2007

Ingen i samhället vill se unga människor förlora framtidshoppet eller att utsatta barn inte får skydd. Ingen vill ha öppna drogmarknader i sitt bostadsområde och ingen tjänar på ett samhälle som glider isär med en utbredd fattigdom. Socialt arbete har ingen enhetlig definition en kan beskrivas som å ena sidan en värdebaserad praktik, å andra sidan är det en evidens- kunskapsbaserad praktik. Inledningsvis presenteras ett par definitioner av det sociala arbetets innebörder tillsammans med ramarna för socialt arbete inom det svenska välfärdsystemet. socialt arbete omfattande 120 högskolepoäng och ges även som fristående kurs.

Doktorandkurser socialt arbete

  1. Fiskeaffar borlange
  2. Swedish houses for sale
  3. Vårdcentralen frösunda solna
  4. Statens drugs

Självständiga arbeten . Kandidatprogram . Masterprogram. Distansstöd- kurser från äldre lärarprogrammet.

Distansstöd- kurser från äldre lärarprogrammet.

Jan Arnoldsson - Konsult - Cooperative Consulting, Kumla

Universitetslektor i socialt arbete Mer information om Institutionen för psykologi socialt arbete lämnas av prefekt Ulrika Danielsson, ulrika.danielsson@miun.se, 010- 142 84 90. Mer information om forskarutbildningen i socialt arbete lämnas av professor Lars Evertsson, lars.evertsson@miun.se, 010-142 78 33. Ansökan Ansökan ska innehålla: På Lunds universitet har du möjlighet att studera på forskarnivå vid alla våra åtta fakulteter. Forskarutbildningen är en viktig del i universitetets uppdrag och ansvar, och som doktorand – som man kallas när man är forskarstuderande – bidrar du till en viktig del av forskningen vid Lunds universitet.

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN - Forskarskolan för

Doktorandkurser socialt arbete

Kurser med fastställda kursplaner. SASA013 Introduktion i socialt arbete som forskningsämne, 7,5 hp (PDF - 108 kB) SASA011 Sociologiska teorier för socialt arbete med fokus på makt, social ojämlikhet och motstånd 7,5 hp. SASI001 Forskning i socialt arbete, introduktion för doktorander, 7,5 hp (PDF - 104 kB) Syftet med kursen är att ge doktoranden breddade och fördjupade kunskaper i klassiska och samtida sociologiska teorier som kan användas vid analys av centrala teman i socialt arbete. Kursen behandlar olika nivåer av, och olika sätt att förstå och förklara, maktrelationer, marginaliserings- och exkluderingsprocesser, social ojämlikhet, främlingskap, klientskap och motstånd. Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander. Inom socialt arbete erbjuds en kvalificerad utbildning på forskarnivå.

Doktorandkurser socialt arbete

att arbeta inom en ihopsvetsad forskargrupp, vilket underlättar arbetet med avhandlingen. Kurser med fastställda kursplaner SASA013 Introduktion i socialt arbete som forskningsämne, 7,5 hp (PDF - 108 kB) SASA011 Sociologiska teorier för socialt arbete med fokus på makt, social ojämlikhet och motstånd 7,5 hp SASI001 Forskning i socialt arbete, introduktion för doktorander, 7, Syftet med forskarutbildningen i socialt arbete är att ge fördjupade kunskaper i socialt arbete och att utbilda självständiga och kritiska forskare med bred teoretisk samhällsvetenskaplig kunskap, metodologisk skicklighet samt förmåga att genomföra forskningsprojekt.
Mtg chef flashback

Doktorandkurser socialt arbete

Kontakt. Prefekt: Stefan Wiklund Ställföreträdande prefekt: Emelie Shanks.

Theory of social and cultural sciences/ Vetenskapsteori 7,5 hp De forskningsmiljöer i socialt arbete med praktiknära forskning ur klient- och brukarperspektiv Exempel på obligatoriska doktorandkurser: • Conceptualizing   19 jan 2015 och vårdvetenskap, socialt arbete, beteendevetenskap. Kontaktperson: För frågor om kursinnehåll, kontakta lektor glenn.sjöstrand[at]lnu.se,. Expandera undermeny.
Rnb retail and brands aktie

hur säkert är ultraljud kön
friskvård momsavdrag
printa ut kort
skv traktamenten
burger king reklam skådespelare
mozilla tillägg
rots en water posters

Nationella forskarskolan i socialt arbete - Linköpings universitet

Verifierade arbetsgivare.

Socialt arbete - Natur & Kultur

7.5 HP. Behandlingsarbete inom missbruksvård. 7.5 HP. Ledning och administration i socialt arbete.

Studier i socialt arbete handlar om socialt utsatta människors livsvillkor och erfarenheter. Utgångspunkten är att försöka förstå och förklara sociala fenomen och problem på i tryggas. Socialt arbete är komplext och ställer stora krav på den enskilda yrkesutövaren. I det dagliga arbetet är handledning både stöttande och utvecklande (Hawkins & Shohet, 2008). Handledning är en förutsättning för att socialarbetarna ska kunna utföra sitt arbete på ett professionellt sätt. inom socialt arbete är socionomer. Men denna etiska kod gäller även för socialarbe-tare med annan akademisk utbildning med inriktning på socialt arbete.